هر کی حرم رو دیده دل از همه بریده

کربلایی جواد مقدم