شب هفتم محرم ۱۳۹۹

شب هفتم محرم ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ ای طفل بی زبونم علی زمینه ۵.۲ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۵۹۵ ۲۰۴
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ دلها گرفته در کربلا هرم عطش بالا گرفته واحد ۵.۳ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۳۴۸ ۱۵۰
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ خاک پای زائراتم شور ۵ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۹۶۹ ۳۳۱