شب هفتم محرم ۱۳۹۹

شب هفتم محرم ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ صدام مگه می رسه مادر زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۶۹۲ ۲۶۳
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ کاشکی یکی بود تو رو به یه جرعه آب مهمون کنه واحد ۵.۹ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۹۱ ۱۹۱
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ یا حسین برکت زندگیم از این روضه هاست واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۵۸۹ ۲۱۷
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ نجف اشرف حرم مولا تک ۵.۳ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۳۷۴ ۲۱۲