وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۸

وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۸ جا داره تو سجده بگن همه عالمین زمینه ۷.۳ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۱۶۰۴۶ ۶۴۳۱
۲ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۸ قلبم گرفتاره حالم پریشونت شور ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۵۷۴۷ ۲۷۳۵