گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

از حسن عطایی، ۳۳ قطعه، ۲ ساعت و ۸ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ مسیح اگر شفا دهد بی تو شفا نمی شود زمینه ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۴۳۸۲ ۱۲۷۰
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ روز ازل از خاک کرب و بلا خدا گل تموم ماها رو سرشت شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۲۲۷۹ ۱۳۸۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ آقامی حرمم بسته به نیم نگاته واحد ۵ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۱۱۷۰ ۷۱۲
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ساقی ای گوهر نایاب اهل ولا واحد ۲.۸ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۵۱ ۶۲۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بهترین رفیقم تویی حسن شور ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۳۵۵۷ ۱۴۹۷
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ تو معرکه ها بی زره و بی سپره شور ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۲۲۴۵ ۱۱۵۶
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دنیامه کنج حرم آقامه شور ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۲۶ ۹۳۹
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ چون فاطمیه اول راه محرم است زمینه ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۶۴۱ ۵۶۱
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قاضی فقط خداست اینو یادت نره شور ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۴۸۵۱ ۱۴۸۳
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ باز این چه شورش است که در خانه علی است واحد ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۶۴۰ ۵۱۴
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بگم از کسی که علت همین دنیاست واحد ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۵۱۲ ۴۵۸
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سایه لطفت رو سرم شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۱۸۹۵ ۹۵۹
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قال المهدی فی بنت رسول الله شور ۲.۴ ۲:۲۲ ۰ ۰ ۹۷۰ ۷۲۶
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بی خبر از عالم رو به تو آوردم شور ۲.۵ ۲:۲۶ ۰ ۰ ۷۲۳ ۶۱۸
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ روزگار علی اگه میشه بیا نرو بمون کنار علی شور ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۷۴۸ ۶۰۷
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ پاشو یار علی زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۶۷۶ ۵۵۱
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دست تو افتاد رگ خواب این دل دیوونه شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۶۴۹ ۵۷۱
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ مولاتی همه انگیزه سربازاتی شور ۲.۲ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۱۴۶۲ ۷۴۲
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دنیا بدون تو برام شده مث قفس واحد ۴.۳ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۸۵۵ ۴۹۶
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ماشاءالله نوه حیدره جانم شور ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۳۶ ۷۱۶
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ غوغا شد سر پیراهن تو دعوا شد شور ۲.۲ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۹۴ ۶۶۳
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ انا لله انا لله روی نیزه است رأس ثارالله شور ۵.۹ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۷۸۲۶ ۲۶۰۴
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای یاور و یار جوونم بانوی من زمینه ۶ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۵۲۷ ۵۱۴
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ تو این روزگار تنهایی شور ۴ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۷۹۰ ۵۹۸
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به یاد آخرین دعات می میرم واحد ۳.۹ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۳۷۳ ۳۹۸
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ من مات علی حب زهرا مات سعیدا واحد ۵.۶ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۵۸۷ ۴۶۵
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قال المهدی فی بنت رسول الله شور ۳.۱ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۷۲۶ ۵۶۱
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ توی قلب من غصه و روی لبم آهه زمینه ۴.۶ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۵۲۷ ۴۶۷
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ همه پروانه و هیئت تو شمعه شور ۴.۱ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۴۹ ۷۳۷
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رو سرم سایه مادر دارم شور ۳.۸ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۷۱۴ ۶۰۸
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رحمت الله واسعه شور ۲.۱ ۱:۳۶ ۰ ۰ ۱۰۰۵ ۶۵۰
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مسافر علی واحد ۵.۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۵۱۶ ۴۴۳
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مادر آب و مادر خاک شور ۳.۴ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۳۴۱۳ ۱۴۶۸