گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

از وحید شکری، ۴۱ قطعه، ۳ ساعت و ۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سلام ای مه آرمیده به بستر زمینه ۵.۸ ۶:۱۰ ۱ ۱ ۲۳۶۱ ۵۵۹
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ آرامش جهان یا صاحب الزمان شور ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۲۵۰۶ ۱۱۱۹
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ شور غزل رقیه ای بی بدل رقیه شور ۲.۲ ۲:۱۶ ۱ ۱ ۱۳۸۶ ۷۷۴
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به نام قدرت علی شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۱ ۱ ۱۴۸۵ ۸۵۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ وای از داغ مادر شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۶۱۹ ۴۵۳
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ صاحب میخانه علی زمینه ۳.۷ ۳:۴۸ ۱ ۱ ۱۷۸۴ ۷۵۲
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ زیر ایوون نجف غرق تحیّر شور ۳.۴ ۳:۲۹ ۱ ۱ ۱۶۵۲ ۸۰۰
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دربندم و آزاد حسین بن علیم شور ۶.۵ ۶:۵۴ ۱ ۱ ۷۴۶ ۵۶۸
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به نام قدرت علی شور ۳.۶ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۱۲۴۶ ۶۱۲
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ جذبه پُر تلاطم ایوون توی چشای غرق بارونم شور ۵.۳ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۷۴۵ ۴۸۷
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ شهریار شهر مشاهیر عباس شور ۲.۵ ۲:۳۴ ۱ ۱ ۸۱۸ ۴۶۲
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اون کیه که روح ایمانه زمینه ۳.۴ ۳:۳۴ ۱ ۱ ۲۳۲۵ ۷۷۱
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ خیلیا میگن دروغه خیلیا میگن شعاره شور ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۷۶۵ ۴۸۸
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ما را بنویسید مسلمان رقیه شور ۲.۵ ۲:۳۵ ۱ ۱ ۱۹۳۸ ۷۹۶
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ چه کوبنده است چه بُرّنده است کلام تو شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۸۸۷ ۵۴۲
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ صفدر و نام آور علی علی علی شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۱ ۱ ۴۷۰۸ ۱۴۶۲
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای همای جوانم همسر قدکمانم زمینه ۶.۲ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۳۳۱ ۲۷۰
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ شیر زن مدینه یا زهرا شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۱ ۱ ۳۷۱ ۳۰۸
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قسم به خالق منان منم غلام رقیه شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۲۸۹۵ ۸۰۱
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ وقت عمل رسیده صدای یل رسیده شور ۲.۶ ۲:۳۷ ۱ ۱ ۸۶۴ ۳۶۷
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قلم رو دفتر می نویسه حسن شور ۴.۱ ۴:۱۷ ۱ ۱ ۸۱۷ ۳۸۲
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سلام آقا بسه دوری از حرم بذار بیام آقا شور ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۵۰۹ ۵۴۴
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قاضی فقط خداست اینو یادت نره شور ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۱۴۹ ۴۲۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مهربون برا چند شب دیگه پیشم بمون زمینه ۹.۲ ۹:۵۵ ۰ ۰ ۴۱۰ ۲۶۴
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به خاطر حضرت زهراست عاشق حیدرکرارم شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۵۰۳ ۳۳۰
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ طوفان به پا شده از آسمان شرر ریزد به هر گذر شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۲۴۱۶ ۶۸۰
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اباالفضائل یا ابوفاضل شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۱۴۰۶ ۴۸۶
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ از اثر میخه اگه که مادر داره می میره شور ۴.۱ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۹۰۲ ۳۵۶
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اونکه همش دعای خیر به حال مردم کرد شور ۷ ۷:۲۴ ۰ ۰ ۳۴۷ ۲۷۰
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سلام رافع غم های علی زمینه ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۴۹۶ ۳۰۲
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دل تنگم مست و مجنونه شور ۴.۷ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۹۹۴ ۴۱۰
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مهربون چرا رو چادرته لکه خون شور ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۰۰۳ ۳۷۶
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اون کیه که روح ایمانه زمینه ۳.۲ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۱۰۲ ۴۱۶
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ نفس تو گرمابخش به صدام مادر زمینه ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۱۵۹۴ ۴۸۷
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به میدان آمده طوفان می کنه شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۷۸۶ ۳۹۵
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رعناست قد و قامت قمر شور ۴.۵ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۵۵۲ ۳۰۸
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قلبم گرفتاره حالم پریشونت شور ۶.۹ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۹۰۴ ۳۶۶
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بعد فاطمه هم کفو حیدر کراره شور ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۳۹۷ ۲۸۳
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رعناست قد و قامت قمر شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۱۰۵۲ ۴۰۲
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ السلام علی الحیدر جبل الوقار شور ۵.۵ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۲۴۴۰۱ ۵۷۸۲
۴۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سایه رو سرمه شور ۴ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۱۵۰ ۴۵۷