شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۸ اول به نام عشق به نامت به نام حُسن روضه ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۷۰۲ ۲۴۶
۲ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۸ سیدنا صاحبنا العجل زمینه ۵.۶ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۷۳ ۵۷۲
۳ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۸ اشک آسمون روون شده زمینه ۳.۴ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۷۷۹ ۴۱۸
۴ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۸ پیراهن سیاه خدانگهدار زمینه ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۶۵۷ ۴۸۶