شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۱۰ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ یا عباس یا عباس کمکم کن برادر زمینه ۷.۹ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۴۹۲۷ ۲۴۷۶
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ علمدار و یل و سقا اباالفضل شور ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۵۰۸۸ ۳۰۰۳
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ داداشم خدا نگیره سایه تو واحد ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۲۲۸۵ ۱۷۳۲
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تو خیلی وقته زندگیمی شور ۳ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۳۰۲۰ ۲۳۰۳
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ خودمونیم آخه کی تو عالم شور ۳.۲ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۳۴۵۴ ۲۴۷۰
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۸ مرا کن در حرم مهمان اباالفضل شور ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۴۱۴۹ ۲۶۲۷