شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ داره میره جون از تن نیمه جون روضه ۳.۲ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۳۵۸ ۵۶۴
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ رفتی با ذکر علی مددی زمینه ۶.۲ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۱۴۶۷ ۱۲۲۹
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ ای عصای پیری بابا بلند شو واحد ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۱۱۴۵ ۹۸۳
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ با نسب با غضب تک سوار عرب شور ۲.۷ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۵۲۲ ۱۲۶۴
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ علی اکبر من یه کاری کن دلم آروم بگیره شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۶۱۲ ۱۳۳۰