شب عاشورا ۱۳۹۸

شب عاشورا ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۸ فریاد تو شد در هلهله گم زمینه ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۴۹۹۹ ۱۹۷۷
۲ شب عاشورا ۱۳۹۸ غم توی چشات روی دلم بهونه پاشید واحد ۹.۷ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۲۴۵۴ ۱۵۸۵
۳ شب عاشورا ۱۳۹۸ بعضی وقتا مثلا تو جمعه شب ها واحد ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۴۷۶ ۳۵۶۵
۴ شب عاشورا ۱۳۹۸ کار اشقیا به انتها رسید شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۳۳۸۳ ۲۰۱۸
۵ شب عاشورا ۱۳۹۸ عزیز زهرایی میون اعدایی شور ۶.۳ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۴۳۳۶ ۲۳۸۵