شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ تو مقامت آقا همین بسه که فرمود پیغمبر حسین منی شور ۳.۲ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۲۹۸۱ ۱۲۰۳
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت علی واحد ۴.۷ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۱۲۰۹ ۷۰۰
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ قدرت عالم یا اباالفضل شور ۳ ۳:۰۵ ۱ ۱ ۲۶۰۰ ۱۵۶۱
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ واسم آغاز آرامش حرمه شور ۲.۱ ۲:۰۴ ۱ ۱ ۴۰۶۴ ۱۶۲۷