شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ دلدار حسین دریای کرم زمینه ۵.۱ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۷۹۰۳ ۳۴۴۸
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ جولان میده توی میدون داره فرمان میده شور ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۷۷۰۱ ۳۸۱۷
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ ای پناه حرم واحد ۷.۴ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۶۶۶۷ ۳۲۶۳
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تو تک سواری تو یلی تک ۷.۹ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۳۲۷۶ ۲۲۱۲