ظهر تاسوعا ۱۳۹۸

ظهر تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۸ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ تو حرم برات قیامته زمینه ۶.۲ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۱۵۱۰ ۱۰۳۲
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ الا و صلی الله علی العطشان شور ۳.۶ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۹۶۸ ۱۰۳۹
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ من پای شما می مونم حسین شور ۵.۵ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۸۰۱ ۹۹۴
۴ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ به روم نمیاری حسین بدیهامو شور ۴.۴ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۷۶۳ ۹۶۶
۵ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ علمدارم بمون سپهدارم بمون واحد ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۱۱۷۰ ۹۹۰
۶ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ سایه ات روی سر رعیته شور ۳ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۶۵۰ ۸۸۶
۷ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ بازم توی روضه هواییه چشمام شور ۴.۳ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۸۳۰ ۹۶۶
۸ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ به من امیدی کمکم کن از بهشت رونده نشم شور ۴.۸ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۷۹۲ ۹۶۴