شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تو ابوفاضل و بر چرخ ادب قائمه ای روضه ۹.۶ ۱۰:۰۳ ۰ ۰ ۳۵۴۴ ۱۴۶۵
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ همین که نعره لشکر بدل به هلهله شد روضه ۱۴.۵ ۱۵:۲۷ ۰ ۰ ۲۱۴۳ ۱۳۶۰
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تشنه بودیم بوی آب می رسید از علقمه زمینه ۶.۹ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۷۰۱۶ ۴۷۳۸
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ شبای پریشونی با چشمای بارونی زمینه ۷.۶ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۵۵۳۹ ۳۶۳۱
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ جون و دلم فدای تو واحد ۳.۸ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۳۶۷۷ ۲۳۶۰