شب ششم محرم ۱۳۹۸

شب ششم محرم ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۸ مگه بهتر از تو هم هست رؤیای منی شور ۴.۶ ۴:۴۵ ۱ ۱ ۲۱۵۵ ۱۴۳۰
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۸ آقا به هوای کربلا سوگند شور ۴.۳ ۴:۲۴ ۱ ۱ ۱۱۳۱ ۱۱۷۸
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۸ بی تو در بین حرم بانگ عزا افتاده واحد ۵.۴ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۸۰۸ ۸۳۵
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۸ سلام علی شاه شیب الخضیب شور ۳.۱ ۳:۰۶ ۱ ۱ ۱۴۳۹ ۱۲۷۹
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۸ قسمتم بوده بدین منوال شور ۲.۹ ۲:۵۲ ۱ ۱ ۱۴۲۱ ۱۲۰۹