شام عید غدیر ۱۳۹۸

شام عید غدیر ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شام عید غدیر ۱۳۹۸ الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین سرود ۲.۸ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۱۸۶۱ ۸۵۸
۲ شام عید غدیر ۱۳۹۸ ذره ذره پای این عشق می گدازیم سرود ۵ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۱۰۴۵ ۷۳۱
۳ شام عید غدیر ۱۳۹۸ من مستم و بی تابم سرود ۶.۱ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۹۴۷ ۶۷۹