شام عید غدیر ۱۳۹۸

شام عید غدیر ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شام عید غدیر ۱۳۹۸ الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین سرود ۲.۸ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۹۱۴ ۴۴۱
۲ شام عید غدیر ۱۳۹۸ ذره ذره پای این عشق می گدازیم سرود ۵ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۵۷۰ ۳۹۰
۳ شام عید غدیر ۱۳۹۸ من مستم و بی تابم سرود ۶.۱ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۴۸۵ ۳۵۱