گلچین محرم ۱۳۹۷

گلچین محرم ۱۳۹۷

از وحید شکری، ۸۴ قطعه، ۶ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ کوفیا نیا سید الغریب زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۳۱۸۷ ۱۰۹۹
۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلشوره دارم آقاجون یه غصه توی قلبمه شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۲۴۷۸ ۱۲۱۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سلام الله علی المظلوم واحد ۳.۸ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۱۴۰۵ ۶۳۲
۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ شدم شبگرد این شهر و شدم تنهاتر از تنها واحد ۳.۱ ۳:۰۹ ۱ ۱ ۱۳۶۱ ۵۸۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ قسم به خالق منان واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۸۲۰ ۵۰۹
۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ خدا رو شکر نمردم و بازم دیدم محرم شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۱ ۱ ۱۴۴۴ ۷۶۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۰۵۱ ۶۶۵
۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ کبوترم شوق پر از این قفس دارم شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۸۶۱ ۴۸۵
۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ واویلا به کربلا از آفتاب به کربلا زمینه ۹.۱ ۹:۴۱ ۱ ۱ ۸۷۰ ۵۳۹
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ هوا هوای کربلا شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۱۴۴۳ ۶۹۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ رسیده کاروونی از اقاقی یاس و نیلوفر واحد ۳.۳ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۶۰۹ ۳۸۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز محرم شد واحد ۲.۷ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۱۱۴۶ ۵۴۱
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ میون سینه زنی کربلا میدی تو شور ۴ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۶۸۶ ۵۲۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ ذکر مستی روز و شب زینب شور ۲.۲ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۵۷۱ ۴۱۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار یکی حیدر کرار یکی شور ۲ ۱:۵۴ ۰ ۰ ۷۵۱ ۴۸۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ بابایی سر بذار رو دامن من زمینه ۷.۷ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۵۶۴ ۴۳۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو حرما یه جایی هست شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۶۴۴ ۴۶۴
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نمیشه باورم امشب که بابا اومدی پیشم واحد ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۴۵۳ ۴۰۸
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ یکی یه دونه حسین رقیه واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۵۹۷ ۳۷۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ فرمانروای کشور غیرت اباالفضله شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۷۵۰ ۶۰۹
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نیابت شاه بی کفن شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۴۹۱ ۳۸۲
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ بین همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۵۵۹ ۴۲۱
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سر تا به پا پا تا سرم نیلی ست بابا شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۴۱۲ ۳۲۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کجایی عمو شب غربتم سحر نداره شور ۳.۵ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۴۹۲ ۳۴۷
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ در کلاس عاشقی قرعه خورد به نام من زمینه ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۳۸۱ ۳۰۱
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ از شوری اشک غمت بوده شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۳۰۹ ۳۰۱
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ دختر زهرای اطهری شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۳۰۶ ۲۸۴
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم واحد ۴.۹ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۳۴۷ ۲۴۸
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام نامی علیا مخدره زینب واحد ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۴۲۰ ۳۱۶
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیرم می دونم بدم چون به غیرت اسیرم شور ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۴۲۴ ۳۶۲
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ دم به دم با ذکر تو یا ثارالله مأنوسم شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۳۶۲ ۳۱۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان زینب بده فرمان زینب شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۳۹۹ ۳۵۷
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ ثروت یعنی کرامت زهرا شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۲۶۵ ۲۴۵
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تا تو کرب و بلا دلتنگ کرب و بلام شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۶۵ ۲۹۳
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ زخمی شد عمو من تو خیمه ام زمینه ۵.۷ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۴۰۴ ۲۶۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز نوکر اومده شور ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۳۲۰ ۲۶۹
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ رها کن دستمو عمه دل زارم پریشونه واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۲۵۱ ۲۵۵
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ اذا زلزلت الارض زلزالها واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۴۳۷ ۳۰۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ پناه بده خیلی گرفتارم شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۸۹ ۳۰۱
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیر بی قرین کفیل الزینب شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۲۷۳ ۲۷۷
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ من عاشق حسنم شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۳۶۸ ۲۶۷
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم ابن الحسن نوه علی قاسمم زمینه ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۳۳۵ ۲۴۴
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ بسم الله الجمیل شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۳۲۸ ۳۱۴
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تموم افتخارم اینه سنگ تو رو زدم به سینه شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۲۸۹ ۲۷۹
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار زمین شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۳۲۸ ۲۶۰
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ برا جون دادن آمادم مث شیرم حسن زادم واحد ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۲۵۲ ۲۵۱
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ بدم المظلوم بدم العطشان واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۳۸۰ ۳۱۰
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نبض دلم با پرچم روی گنبدت می زنه شور ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۳۲۰ ۲۶۱
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ آیینه مرد جمل شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۳۷۵ ۲۶۱
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ چه خوش قد و بالایی قاسم جان شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۲۶۰ ۲۸۳
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ اهل ایمان متفق بر اصل ولایتند شور ۲.۱ ۲:۰۳ ۰ ۰ ۲۵۵ ۲۵۰
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای وای که قحط آبه زمینه ۱۲ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۲۸۵ ۲۶۴
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ با ذکر یا حسین ثواب می کنم شور ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۲۹ ۲۲۶
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کسی حرفامو جز زینب نمی فهمه نمی دونه واحد ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۳۳۱ ۲۳۶
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ پرواز می کنم من سفرنامه اربعینم آغاز می کنم واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۴۵۸ ۲۷۶
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ قرارمون بود واسه تو غم بخورم شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۱ ۱ ۲۶۶ ۲۲۹
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ الحمدالله الذی نوکر ربابم شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۲۶۶ ۲۸۴
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ قلبمو بی ستاره کردی شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۱ ۱ ۳۱۳ ۲۷۴
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای بر صورت نقاب زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۲۸۴ ۲۳۶
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ علی سرو رعنای حسین تک ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۳۲۰ ۲۷۹
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ از خیمه چنان شیر نری می آمد شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۳۳۵ ۲۹۹
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ برو ای اشبه الناس به پیغمبر گل لیلا واحد ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۳۳۸ ۲۶۲
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ حق با علی و مع الحق واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۷۱ ۲۵۹
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو رو دوست دارم ای دلبند شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۹۰ ۲۳۷
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ انا علی بن حسین بن علی شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۳۸۱ ۳۱۳
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام علی منم غلام علی شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۴۶۲ ۳۱۱
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ اسمتو می برم حتی سر دارم شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۳۴۱ ۲۴۸
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بوی یاس داره میاد زمینه ۷.۶ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۳۱۱ ۲۸۵
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ سقا دریا محو چشماته تک ۲.۹ ۲:۵۴ ۱ ۱ ۳۴۱ ۲۷۶
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۳۱۹ ۲۸۰
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ یل سپاه عباس شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۶۹ ۳۰۰
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلم از غصه بی تابه علی اصغر نمی خوابه واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۳۶۲ ۲۵۹
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سردار عشق عباس واحد ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۵۴۶ ۳۲۷
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ زندگیم شده رویایی از وقتی تو رو می شناسم شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۲۵۹ ۲۳۵
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ به تو بدهکارم خیلی دوست دارم شور ۲.۹ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۳۶۵ ۳۰۰
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ صاحب علم قمر شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۵۶۸ ۴۰۲
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم عباس شیر حیدرم شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۱ ۱ ۷۲۴ ۴۲۴
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ زر و خلخال و زیورم را بردند عمو بیا شور ۶ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۴۲۸ ۳۳۴
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان دو عالم به فدات مظلوم حسین جان زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۴۵۶ ۳۰۰
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ دیگه بسه این دوری انتظار شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۳۱۵ ۲۸۵
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ شافع روز جزا ای همه عشق خدا شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۲۴ ۳۰۷
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ چرا میذاری بار این فراق روی دوش من واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۳۸۲ ۲۷۲
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ شه بی کفن سرت جنجاله شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۶۱۴ ۴۳۸
۸۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تنها توی دل گودال شور ۶.۴ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۹۷۲ ۵۶۷