گلچین محرم ۱۳۹۷

گلچین محرم ۱۳۹۷

از وحید شکری، ۸۴ قطعه، ۶ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ کوفیا نیا سید الغریب زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۰۳۰۱ ۴۷۷۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلشوره دارم آقاجون یه غصه توی قلبمه شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۷۷۴۹ ۵۳۸۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سلام الله علی المظلوم واحد ۳.۸ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۴۲۹۴ ۲۹۵۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ شدم شبگرد این شهر و شدم تنهاتر از تنها واحد ۳.۱ ۳:۰۹ ۱ ۱ ۳۳۰۸ ۲۴۳۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ قسم به خالق منان واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۲۹۹۰ ۲۵۱۸
۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ خدا رو شکر نمردم و بازم دیدم محرم شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۱ ۱ ۵۶۹۲ ۳۵۱۸
۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۶۰۷۰ ۳۹۶۳
۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ کبوترم شوق پر از این قفس دارم شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۳۰۲۷ ۲۶۸۰
۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ واویلا به کربلا از آفتاب به کربلا زمینه ۹.۱ ۹:۴۱ ۱ ۱ ۳۳۰۹ ۲۵۶۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ هوا هوای کربلا شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۴۹۴۹ ۳۴۷۹
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ رسیده کاروونی از اقاقی یاس و نیلوفر واحد ۳.۳ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۲۴۹۰ ۱۶۹۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز محرم شد واحد ۲.۷ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۳۶۰۹ ۲۲۱۳
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ میون سینه زنی کربلا میدی تو شور ۴ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۲۱۲۶ ۲۳۲۳
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ ذکر مستی روز و شب زینب شور ۲.۲ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۲۲ ۲۱۸۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار یکی حیدر کرار یکی شور ۲ ۱:۵۴ ۰ ۰ ۳۳۳۲ ۲۶۵۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ بابایی سر بذار رو دامن من زمینه ۷.۷ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۲۸۹۶ ۲۱۶۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو حرما یه جایی هست شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۹۷۹ ۱۹۷۶
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نمیشه باورم امشب که بابا اومدی پیشم واحد ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۱۹۸۳ ۱۶۷۱
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ یکی یه دونه حسین رقیه واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۱۴۸ ۱۷۵۳
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ فرمانروای کشور غیرت اباالفضله شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۳۰۱۹ ۲۶۹۴
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نیابت شاه بی کفن شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۱۸۴۹ ۱۸۷۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ بین همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۳۴۲ ۲۲۵۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سر تا به پا پا تا سرم نیلی ست بابا شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۱۸۲۵ ۱۶۱۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کجایی عمو شب غربتم سحر نداره شور ۳.۵ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۲۴۶۴ ۱۸۱۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ در کلاس عاشقی قرعه خورد به نام من زمینه ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۷۹۷ ۱۴۲۵
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ از شوری اشک غمت بوده شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۸۲۷ ۱۳۶۳
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ دختر زهرای اطهری شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۹۷۹ ۱۴۳۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم واحد ۴.۹ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۳۴۳ ۱۲۰۳
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام نامی علیا مخدره زینب واحد ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۵۶۹ ۱۳۹۷
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیرم می دونم بدم چون به غیرت اسیرم شور ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۱۵۹۶ ۱۶۵۸
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ دم به دم با ذکر تو یا ثارالله مأنوسم شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۱۰۱ ۱۴۳۳
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان زینب بده فرمان زینب شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۸۷۱ ۱۸۲۸
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ ثروت یعنی کرامت زهرا شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۴۰۷۱ ۲۱۳۴
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تا تو کرب و بلا دلتنگ کرب و بلام شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۹۴۳ ۱۳۰۹
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ زخمی شد عمو من تو خیمه ام زمینه ۵.۷ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۳۰۳ ۱۱۱۳
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز نوکر اومده شور ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۹۷۵ ۱۲۷۰
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ رها کن دستمو عمه دل زارم پریشونه واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۳۵۳ ۱۱۵۳
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ اذا زلزلت الارض زلزالها واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۱۵۳۹ ۱۴۴۱
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ پناه بده خیلی گرفتارم شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۴۶ ۱۴۱۹
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیر بی قرین کفیل الزینب شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۰۲۷ ۱۳۳۸
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ من عاشق حسنم شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۱۷۷۱ ۱۴۵۵
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم ابن الحسن نوه علی قاسمم زمینه ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۱۵۳ ۱۰۸۷
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ بسم الله الجمیل شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۱۴۷۸ ۱۵۰۳
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تموم افتخارم اینه سنگ تو رو زدم به سینه شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۷۳۳ ۱۴۱۲
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار زمین شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۸۳۲ ۱۳۰۵
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ برا جون دادن آمادم مث شیرم حسن زادم واحد ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۰۴ ۱۰۶۵
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ بدم المظلوم بدم العطشان واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۱۶۲۹ ۱۳۵۱
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نبض دلم با پرچم روی گنبدت می زنه شور ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۰۵۵ ۱۳۲۰
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ آیینه مرد جمل شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۲۳۱۲ ۱۵۸۱
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ چه خوش قد و بالایی قاسم جان شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۲۰۸۷ ۱۴۶۲
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ اهل ایمان متفق بر اصل ولایتند شور ۲.۱ ۲:۰۳ ۰ ۰ ۸۰۷ ۱۰۹۶
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای وای که قحط آبه زمینه ۱۲ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۳۴۵ ۱۱۹۶
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ با ذکر یا حسین ثواب می کنم شور ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۷۲۹ ۱۰۵۰
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کسی حرفامو جز زینب نمی فهمه نمی دونه واحد ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۱۲۲۰ ۱۰۴۶
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ پرواز می کنم من سفرنامه اربعینم آغاز می کنم واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۱۵۲۸ ۱۲۱۱
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ قرارمون بود واسه تو غم بخورم شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۱ ۱ ۸۲۹ ۱۰۲۴
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ الحمدالله الذی نوکر ربابم شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۹۴۰ ۱۲۵۵
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ قلبمو بی ستاره کردی شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۲۱۵۴ ۱۲۸۰
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای بر صورت نقاب زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۰۶۳ ۱۰۰۹
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ علی سرو رعنای حسین تک ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۷۴ ۱۱۵۹
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ از خیمه چنان شیر نری می آمد شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۱۸۲۹ ۱۵۰۳
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ برو ای اشبه الناس به پیغمبر گل لیلا واحد ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۳۰۹ ۱۰۶۶
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ حق با علی و مع الحق واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۳۲۹ ۱۲۰۱
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو رو دوست دارم ای دلبند شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۶۱۹ ۱۰۲۸
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ انا علی بن حسین بن علی شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۰۳۲ ۱۵۱۱
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام علی منم غلام علی شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۲۷۱۲ ۱۸۳۵
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ اسمتو می برم حتی سر دارم شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۱۰۸۴ ۱۱۴۸
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بوی یاس داره میاد زمینه ۷.۶ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۹۹۰ ۱۱۶۱
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ سقا دریا محو چشماته تک ۲.۹ ۲:۵۴ ۱ ۱ ۱۰۱۷ ۱۰۹۶
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۱۰۲۰ ۱۲۰۶
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ یل سپاه عباس شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۶۵۴ ۱۴۵۵
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلم از غصه بی تابه علی اصغر نمی خوابه واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۹۹۶ ۱۰۵۹
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سردار عشق عباس واحد ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۹۳۸ ۱۳۹۳
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ زندگیم شده رویایی از وقتی تو رو می شناسم شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۸۵۷ ۱۰۸۸
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ به تو بدهکارم خیلی دوست دارم شور ۲.۹ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۱۳۱۷ ۱۲۶۷
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ صاحب علم قمر شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۲۳۵۸ ۱۸۷۹
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم عباس شیر حیدرم شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۱ ۱ ۴۷۸۰ ۲۴۳۶
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ زر و خلخال و زیورم را بردند عمو بیا شور ۶ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۱۹۲۹ ۱۵۰۶
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان دو عالم به فدات مظلوم حسین جان زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۱۲۳۰ ۱۲۲۳
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ دیگه بسه این دوری انتظار شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۱۰۸۴ ۱۲۲۶
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ شافع روز جزا ای همه عشق خدا شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۲۶۲ ۱۳۳۳
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ چرا میذاری بار این فراق روی دوش من واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۰۹۹ ۱۰۸۲
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ شه بی کفن سرت جنجاله شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۲۰۶۸ ۱۸۶۲
۸۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تنها توی دل گودال شور ۶.۴ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۳۶۱۱ ۲۲۳۴