شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ اجرنا من النار یا مجیر زمینه ۹.۲ ۹:۴۷ ۰ ۰ ۷۰۵۶ ۲۴۵۵
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ عاشقی حس خوبیه شور ۹.۲ ۹:۴۷ ۰ ۰ ۶۰۲۷ ۲۸۴۴
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ دل دیوونه بازم منو می کشه سمتت واحد ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۵۷۶۹ ۲۰۹۱
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ حالم خرابه منو نگاه کن شور ۱۰.۳ ۱۰:۵۷ ۰ ۰ ۲۱۸۸۰ ۶۳۴۶