شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ دوباره می خونم با چشم تر زمینه ۷.۸ ۸:۰۲ ۱ ۱ ۳۱۱۳ ۱۵۰۵
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ این عشقی که به سر من افتاده شور ۶.۵ ۶:۳۶ ۱ ۱ ۳۱۰۰ ۱۶۷۸
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ دلم بی قراره واحد ۵.۶ ۵:۳۹ ۱ ۱ ۱۵۳۰ ۸۵۷
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ ای دل اگر عاشقی عشق خدا حیدر است واحد ۸.۸ ۹:۱۱ ۱ ۱ ۱۷۸۱ ۱۰۲۱
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ به نام عالی اعلا علی مولا شور ۴.۱ ۴:۰۵ ۱ ۱ ۲۴۰۷ ۱۳۲۴
۶ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ میدونی منم اون که زندگیشو باخته شور ۴.۳ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۱۹۶۶ ۱۲۲۷
۷ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ كس جلودار تو ای حیدر کرار نبود شعرخوانی ۴.۳ ۴:۱۵ ۱ ۱ ۱۴۲۰ ۶۰۱