میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ مبعث همه قمرها سرود ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۷۰۲ ۷۴۶
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ زائر بهشت نورم سرود ۵ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۲۳۴ ۸۷۱
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ سیل خروشان عباس سرود ۴.۴ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۸۵۵ ۵۶۲
۴ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ روی لب عشاق ذکر یا اباالفضله سرود ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۹۷۵ ۶۰۰
۵ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ ابروی تو غارتگرترین نوع کمان است سرود ۵.۲ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۶۴۱ ۴۶۳
۶ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ انا فتحنای خدا یعنی اباالفضل سرود ۶.۱ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۲۳۶ ۶۹۰