وفات حضرت معصومه (س) ۱۳۹۷

وفات حضرت معصومه (س) ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۲ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ وفات حضرت معصومه (س) ۱۳۹۷ دل خواهرت چه بی قراره زمینه ۷.۶ ۸:۰۵ ۰ ۰ ۲۳۹۲ ۱۴۳۷
۲ وفات حضرت معصومه (س) ۱۳۹۷ روی قبرم بنویسید که خواهرم بودم واحد ۷.۵ ۸:۰۲ ۰ ۰ ۲۲۲۶ ۱۱۸۲