شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ تو همونی که نفس هامو بهش مدیونم زمینه ۵.۵ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۹۶۵ ۳۵۲
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ نامت شفابخش است و بر هر درد تسکین است واحد ۲.۳ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۳۶۸ ۱۸۳
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ تو همین روضه به تو دل بستم شور ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۶۳۱ ۵۰۸
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ این روزا حالم تعریفی نداره شور ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۲۲ ۴۶۲