شب هفتم محرم ۱۳۹۷

شب هفتم محرم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالا لالا آروم باش یه ذره عزیز دلم روضه ۸.۵ ۹:۰۸ ۰ ۰ ۶۴۹۸ ۳۰۱۲
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ چشاتو رو هم بذار مادر زمینه ۹.۶ ۱۰:۲۰ ۰ ۰ ۵۴۳۰ ۴۲۷۲
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ مگه من مادر چند تا پسرم که کشتنت واحد ۶.۱ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۴۰۴۰ ۳۱۱۵
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ من علی اصغرم تیغ اگر بردارم واحد ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۵۵۷۹ ۳۷۱۸
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ نمی دونم چی اومد سر چشمام شور ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۱۰۸۰ ۶۳۸۵