شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ صباحاً اتنفّس بحب الحسین زمینه ۶ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۲۲۴۷۴ ۷۳۸۲
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ دلم در تاب و تب حلالم کن واحد ۱۳.۳ ۱۴:۲۰ ۰ ۰ ۳۱۷۹ ۳۱۷۴
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ منو بزن منو بسوزون شور ۸.۱ ۸:۳۷ ۰ ۰ ۶۰۶۰ ۴۶۲۰