روز هفتم محرم ۱۳۹۷

روز هفتم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ تو خیمه هامون آبی نمونده زمینه ۸.۲ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۷۸۰۳ ۳۶۹۷
۲ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ آمده ام به کربلا واحد ۳.۳ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۲۱۷۷ ۱۷۷۴
۳ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ امان از دنیا شور ۵ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۴۹۵ ۲۷۵۳
۴ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ الیمین اوستونده بالام قانه باتدی شور ۷.۴ ۷:۵۰ ۰ ۰ ۲۷۲۷ ۲۲۵۳