شب هفتم محرم ۱۳۹۷

شب هفتم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ ای آروم جونم ای دلدار مادر زمینه ۷.۱ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۵۵۹۹ ۳۱۸۵
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ آقا اگه کربلا نرم می میرم شور ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۶۱۶۲ ۴۶۸۱
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالایی امیدم لالایی بهارم لالایی گلم واحد ۱۰.۱ ۱۰:۴۲ ۰ ۰ ۴۸۰۴ ۳۴۵۱