شب هفتم محرم ۱۳۹۷

شب هفتم محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالایی می خونم بخوابی گلم زمینه ۵.۴ ۵:۳۷ ۱ ۱ ۴۳۰۹ ۲۶۳۴
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ سادات شرمنده شور ۴.۱ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۲۰۸۰ ۲۳۶۷
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ دل ابرا خونه شور ۳.۴ ۳:۲۳ ۱ ۱ ۲۹۳۹ ۲۴۱۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالایی امیدم لالایی بهارم لالایی گلم واحد ۱۰ ۱۰:۳۲ ۱ ۱ ۱۵۹۵ ۱۸۱۷
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ زندگی بدون عشق تو تار و دلگیره شور ۳.۶ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۱۷۷۲ ۲۳۲۹
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ تو علاج هر نیازی شور ۳ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۴۱۵۴ ۲۶۲۹