شب هفتم محرم ۱۳۹۷

شب هفتم محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالایی می خونم بخوابی گلم زمینه ۵.۴ ۵:۳۷ ۱ ۱ ۳۷۲۰ ۲۳۹۵
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ سادات شرمنده شور ۴.۱ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۱۸۵۳ ۲۱۸۴
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ دل ابرا خونه شور ۳.۴ ۳:۲۳ ۱ ۱ ۲۸۱۹ ۲۲۳۷
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالایی امیدم لالایی بهارم لالایی گلم واحد ۱۰ ۱۰:۳۲ ۱ ۱ ۱۴۳۴ ۱۶۵۵
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ زندگی بدون عشق تو تار و دلگیره شور ۳.۶ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۱۶۶۶ ۲۱۳۵
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ تو علاج هر نیازی شور ۳ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۳۹۰۹ ۲۴۱۶