شب ششم محرم ۱۳۹۷

شب ششم محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۷ هر آینه دلی است که حیران کربلاست مناجات ۳.۹ ۳:۵۵ ۱ ۱ ۵۸۲۴ ۲۳۶۵
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۷ من برایت پدرم پس تو برایم پسری روضه ۴.۲ ۴:۱۵ ۱ ۱ ۲۷۱۸ ۲۳۳۹
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۷ عموجونم عموجونم زمینه ۷.۴ ۷:۴۷ ۱ ۱ ۷۹۹۱ ۵۷۴۵
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۷ ماه بلندم حالا دیدی عزیز دل عمو زمینه ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۱ ۱ ۸۴۸۹ ۶۸۴۱
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۷ باز یل آمده است واحد ۵.۸ ۶:۰۴ ۱ ۱ ۶۱۰۵ ۴۹۷۰
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۷ غیر عشق تو می خوام هر عشقی رو خاک کنم شور ۳.۲ ۳:۱۵ ۱ ۱ ۷۷۸۹ ۵۷۷۴