شب سوم محرم ۱۳۹۷

شب سوم محرم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۷ خیلی دیره واسه ختم این گریه زاری روضه ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۵۵۰۴ ۴۱۴۴
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۷ سلام ای جان جهان زمینه ۴.۱ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۰۰۶۰ ۷۰۰۵
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۷ کی باورش میشه روی حریر ماه زمینه ۷.۶ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۴۹۹۶ ۵۱۹۲
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۷ ای سر من فدای سر تو واحد ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۵۱۸۲ ۵۱۶۷
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۷ ازت بی خبرم خبر داری یا نه تک ۵ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۱۰۳۱۷ ۷۰۶۸