شب پنجم محرم ۱۳۹۷

شب پنجم محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ ملائکه برات گریه مدام می کنند روضه ۷.۸ ۸:۲۰ ۰ ۰ ۵۰۶۱ ۲۰۲۷
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ عمه توام بیا و ببین زمینه ۴.۱ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۶۶۸۷ ۵۳۱۷
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ ابتلایش فرق داشت واحد ۲.۹ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۴۶۳۷ ۳۶۹۷
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ آرزوی پر زدن با من پرم با تو واحد ۳.۶ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۸۸۲۴ ۵۴۶۸
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ غیر عشق تو می خوام هر عشقی رو خاک کنم شور ۲.۹ ۲:۵۸ ۰ ۰ ۷۴۱۱ ۵۱۹۶