شب پنجم محرم ۱۳۹۷

شب پنجم محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ با تموم بدیم اعتماد کردی شور ۳.۴ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۳۵۶۲ ۲۷۳۴
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ دلم بی قراره دلم تنگ ایوون طلاییه یاره شور ۴.۷ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۴۱۳۸ ۳۳۲۲
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ علم و پرچم داری واحد ۵.۲ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۲۵۱۷ ۲۲۵۵
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ حرفای دلم رو یه عمر من می زنم برای تو شور ۴.۷ ۴:۴۹ ۱ ۱ ۲۴۳۵ ۲۳۵۲