شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۱۰ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ بیا که بی نفس تو نسیم طوفان است مناجات ۴.۳ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۱۰۷۲۸ ۳۸۹۷
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ باز نور نور باز شور شور روضه ۱۵ ۱۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۵۳۹ ۲۹۶۳
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ گفتی دنیا بی تو زندونه زمینه ۷.۵ ۷:۵۵ ۰ ۰ ۹۸۹۲ ۷۵۳۳
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هر چه گفتیم جز حکایت دوست شور ۲.۴ ۲:۲۴ ۰ ۰ ۷۰۰۲ ۵۷۹۶
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ای شده در عالم زر یار من واحد ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۶۰۶۵ ۴۷۰۱
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ چون گل معطری تک ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۵۶۷۰ ۵۷۱۷
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ خواهر شاه کربلا یا زینب شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۷۴۳۱ ۶۲۴۸
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هر جا که حرف عشقه صحبت کربلا هست شور ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۳۵۶ ۷۰۶۰