شب اول محرم ۱۳۹۷

شب اول محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۷ عاقبت یه روز برات می میرم شور ۵.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۷۰۲۷ ۶۰۳۹
۲ شب اول محرم ۱۳۹۷ من که از کوچیکی هوادارتم شور ۶.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۴۱۴۸ ۴۳۰۰
۳ شب اول محرم ۱۳۹۷ بارون اشکامو این نامه غریب می فهمه واحد ۷.۴ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۳۸۴۰ ۳۷۴۶
۴ شب اول محرم ۱۳۹۷ داغ به دل نشسته سلام واحد ۵.۲ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۷۴۵ ۳۱۴۷
۵ شب اول محرم ۱۳۹۷ اشک ارثیه عشقه شور ۸ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۷۹۰ ۳۸۰۳