شب اول محرم ۱۳۹۷

شب اول محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۷ عاقبت یه روز برات می میرم شور ۵.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۷۰۷۲ ۶۴۰۱
۲ شب اول محرم ۱۳۹۷ من که از کوچیکی هوادارتم شور ۶.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۴۳۰۴ ۴۶۳۸
۳ شب اول محرم ۱۳۹۷ بارون اشکامو این نامه غریب می فهمه واحد ۷.۴ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۳۹۲۱ ۴۰۳۶
۴ شب اول محرم ۱۳۹۷ داغ به دل نشسته سلام واحد ۵.۲ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۷۶۲ ۳۴۰۴
۵ شب اول محرم ۱۳۹۷ اشک ارثیه عشقه شور ۸ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۸۶۲ ۴۰۸۸