شب اول محرم ۱۳۹۷

شب اول محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۷ عاقبت یه روز برات می میرم شور ۵.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۶۹۵۲ ۵۷۶۵
۲ شب اول محرم ۱۳۹۷ من که از کوچیکی هوادارتم شور ۶.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۴۰۹۲ ۴۰۸۱
۳ شب اول محرم ۱۳۹۷ بارون اشکامو این نامه غریب می فهمه واحد ۷.۴ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۳۶۶۶ ۳۵۴۳
۴ شب اول محرم ۱۳۹۷ داغ به دل نشسته سلام واحد ۵.۲ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۷۲۳ ۳۰۱۷
۵ شب اول محرم ۱۳۹۷ اشک ارثیه عشقه شور ۸ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۶۷۲ ۳۶۲۶