گلچین رمضان ۱۳۹۷

گلچین رمضان ۱۳۹۷

از حسن عطایی، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ تاریک شبهام غمه تو قلبم زمینه ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۳۱۷ ۴۰۳
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حسن محشره خود حیدره شور ۳.۶ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۹۹۶ ۹۲۹
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دل در طرف بین الحرمین شور ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۵۸ ۵۵۴
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ غزلی بخوان بشود عیان واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۳۳۵ ۲۹۵
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دست بر تیغ بیان بر روی منبر می رسد شور ۳.۱ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۶۴۶ ۴۴۴
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ فدای رزم حماسی حیدر شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰ ۴۰۴
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حرم حرم رؤیای من شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۹۵۴ ۴۹۹
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ این شبا شب آخرته بابا زمینه ۴.۵ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۳۵۰ ۲۸۱
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ کسی نمونده تو خودت یه لشکری شور ۳.۶ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۴۸۵ ۴۰۵
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بعد یه چند روز داغ و راه و نیاز واحد ۵.۷ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۱۹۳ ۲۲۳
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ اینجا بی حساب کتابه کرم و بخشش آقا واحد ۳.۶ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۷۵۶ ۳۷۹
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ طوفان کرده یک تنه شور ۳.۲ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۱۹۷۸ ۸۳۱
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دنیام جهنمه بدون تو شور ۲.۹ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۴۴۰ ۳۶۷
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ هر شب جمعه عطر یاس که می گیره شور ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۱۱۰۴ ۵۱۲
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بارشو بسته از این دیار سرد و تیره شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۲۷۸ ۲۴۰
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ جام می به کف زمینه ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۴۰۶ ۲۹۵
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دروازه خیبر رو با یک می گیره شور ۳.۵ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۴۴۳ ۳۶۰
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ به نام تیغ دو ابروی ذوالفقار علی شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۱۹۰۷ ۷۷۴
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ من بی قرارم بی قرار زینب واحد ۴.۳ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۵۹۶ ۳۶۳
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ امیر کشتنت دورت کردن شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۸۸۳ ۴۵۴