گلچین رمضان ۱۳۹۷

گلچین رمضان ۱۳۹۷

از حسن عطایی، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ تاریک شبهام غمه تو قلبم زمینه ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۷۹۳ ۵۸۸
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حسن محشره خود حیدره شور ۳.۶ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۵۶۰۴ ۲۰۳۶
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دل در طرف بین الحرمین شور ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۵۲۲ ۸۰۰
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ غزلی بخوان بشود عیان واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۴۴۴ ۴۳۸
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دست بر تیغ بیان بر روی منبر می رسد شور ۳.۱ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۸۸۸ ۶۳۳
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ فدای رزم حماسی حیدر شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۷۶۰ ۶۳۲
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حرم حرم رؤیای من شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۲۱۲ ۷۱۷
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ این شبا شب آخرته بابا زمینه ۴.۵ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۵۶۰ ۴۳۱
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ کسی نمونده تو خودت یه لشکری شور ۳.۶ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۶۸۷ ۵۹۹
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بعد یه چند روز داغ و راه و نیاز واحد ۵.۷ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۲۹۶ ۳۴۷
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ اینجا بی حساب کتابه کرم و بخشش آقا واحد ۳.۶ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۹۵۴ ۵۵۱
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ طوفان کرده یک تنه شور ۳.۲ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۴۱۹۸ ۱۴۹۴
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دنیام جهنمه بدون تو شور ۲.۹ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۶۴۶ ۵۵۰
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ هر شب جمعه عطر یاس که می گیره شور ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۱۳۸۷ ۷۰۴
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بارشو بسته از این دیار سرد و تیره شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۴۴۷ ۳۹۲
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ جام می به کف زمینه ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۶۷۷ ۴۵۰
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دروازه خیبر رو با یک می گیره شور ۳.۵ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۷۸۱ ۶۱۲
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ به نام تیغ دو ابروی ذوالفقار علی شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۳۰۳۳ ۱۲۱۴
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ من بی قرارم بی قرار زینب واحد ۴.۳ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۸۳۱ ۵۱۳
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ امیر کشتنت دورت کردن شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۹۵ ۶۴۱