گلچین رمضان ۱۳۹۷

گلچین رمضان ۱۳۹۷

از حسن عطایی، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ تاریک شبهام غمه تو قلبم زمینه ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۲۲۹۲ ۷۵۷
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حسن محشره خود حیدره شور ۳.۶ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۹۵۰۸ ۳۲۰۵
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دل در طرف بین الحرمین شور ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۸۸۳ ۱۰۶۹
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ غزلی بخوان بشود عیان واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۵۷۶ ۵۹۶
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دست بر تیغ بیان بر روی منبر می رسد شور ۳.۱ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۲۷۷ ۸۶۱
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ فدای رزم حماسی حیدر شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۱۷۳ ۸۵۴
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حرم حرم رؤیای من شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۵۴۴ ۹۰۲
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ این شبا شب آخرته بابا زمینه ۴.۵ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۷۰۷ ۵۶۸
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ کسی نمونده تو خودت یه لشکری شور ۳.۶ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۹۹۰ ۷۸۶
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بعد یه چند روز داغ و راه و نیاز واحد ۵.۷ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۳۸۱ ۴۶۱
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ اینجا بی حساب کتابه کرم و بخشش آقا واحد ۳.۶ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۵۱ ۶۷۱
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ طوفان کرده یک تنه شور ۳.۲ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۷۰۰۷ ۲۲۶۲
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دنیام جهنمه بدون تو شور ۲.۹ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۹۹۹ ۷۳۴
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ هر شب جمعه عطر یاس که می گیره شور ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۱۵۶۱ ۸۵۸
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بارشو بسته از این دیار سرد و تیره شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۵۹ ۵۰۹
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ جام می به کف زمینه ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۹۲۱ ۶۲۳
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دروازه خیبر رو با یک می گیره شور ۳.۵ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۲۵ ۸۳۲
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ به نام تیغ دو ابروی ذوالفقار علی شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۴۷۱۴ ۱۷۶۵
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ من بی قرارم بی قرار زینب واحد ۴.۳ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۴۸۷ ۷۰۸
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ امیر کشتنت دورت کردن شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۲۵۶ ۷۹۷