گلچین شهادت ۱۳۹۷

گلچین شهادت ۱۳۹۷

از حسن عطایی، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ اولیا مخدره زینب شور ۵.۵ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۱۲۳۸۴ ۳۳۰۳
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ رفته پا به پای زینب روزای سختو کشیده شور ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۴۳۲۹ ۱۸۱۴
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ کعبه نجف حیدر کراره شور ۴.۲ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۸۶۱۳ ۲۹۰۰
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ کجایی حسین کجایی گلم شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۵۵۷۸ ۲۳۶۵
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دلم زاره رو سینم یه عالم غصه تلمباره زمینه ۵.۸ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۳۶۴۵ ۱۶۶۱
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ برای هیچ خونه ای خدا نیاره هیچ وقت زمینه ۴.۲ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۳۹۲۵ ۱۶۱۷
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دورم آقا از تو یه چند سالیه شور ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۷۲۸۵ ۲۲۴۹
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۷ فدای حیدرم حیدر حیدر نور لا یزال علی علی علی شور ۵.۱ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۷۶۶۳ ۵۲۵۶
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۷ واسه تو می خوام وای زمینه ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۳۰۴۱ ۱۳۲۵
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۷ درسته ندارن حرم شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۴۰۷۸ ۱۷۶۸
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ همسنگر زینب آرامش ارباب شور ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۷۱۲۶ ۲۱۵۱
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ مدینه و بقیع و گریه های من شور ۴.۳ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۴۸۳۰ ۲۳۵۰
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دِین بزرگی داره به گردن کل نوکرا شور ۳.۴ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۴۶۷۸ ۲۲۵۲
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ لا فتی جز علی از ازل تا ابد شور ۲.۷ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۸۶۷ ۳۸۲۶
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ ابوهارون رعایت امام پیرتو نکن شور ۶.۶ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۱۲۹۱۹ ۴۱۰۲
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تو دلم یه ارادته زمینه ۵ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۲۲۴۴ ۶۵۲
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دلتنگتم شدید یا طلعت الرشید شور ۳ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۸۵۸۲ ۲۱۷۸