گلچین شهادت ۱۳۹۷

گلچین شهادت ۱۳۹۷

از حسن عطایی، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ اولیا مخدره زینب شور ۵.۵ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۸۷۲۸ ۲۲۴۰
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ رفته پا به پای زینب روزای سختو کشیده شور ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۳۷۲۶ ۱۳۳۳
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ کعبه نجفه حیدر کراره شور ۴.۲ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۹۲۷ ۱۸۶۳
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ کجایی حسین کجایی گلم شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۲۱۸ ۱۷۵۷
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دلم زاره رو سینم یه عالم غصه تلمباره زمینه ۵.۸ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۲۹۴۶ ۱۲۵۰
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ برای هیچ خونه ای خدا نیاره هیچ وقت زمینه ۴.۲ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۳۰۲۱ ۱۱۶۰
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دورم آقا از تو یه چند سالیه شور ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۴۹۷۸ ۱۵۲۶
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۷ فدای حیدرم حیدر حیدر نور لا یزال علی علی علی شور ۵.۱ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۸۲۶۶ ۲۷۳۳
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۷ واسه تو می خوام وای زمینه ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۲۶۵۵ ۱۰۰۸
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۷ درسته ندارن حرم شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۳۵۲۶ ۱۳۷۵
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ همسنگر زینب آرامش ارباب شور ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۶۲۳۱ ۱۶۹۹
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ مدینه و بقیع و گریه های من شور ۴.۳ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۳۹۸۴ ۱۷۳۹
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دِین بزرگی داره به گردن کل نوکرا شور ۳.۴ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۴۱۲۴ ۱۷۵۰
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ لا فتی جز علی از ازل تا ابد شور ۲.۷ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۸۰۸۴ ۲۷۷۶
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ ابوهارون رعایت امام پیرتو نکن شور ۶.۶ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۹۹۱۵ ۳۰۰۶
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تو دلم یه ارادته زمینه ۵ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۲۵ ۱۶
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دلتنگتم شدید یا طلعت الرشید شور ۳ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۷۲ ۵۲