میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ سایه تو روی سرمه سرود ۴.۸ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۶۱۸ ۳۹۶
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ عیني عیني | فارسی ، عربی سرود ۶.۳ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۴۸۵ ۳۷۶
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ إقصد الطوس ۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۲۶۵ ۲۴۶
۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ زیبا شد با تو دنیامون | فارسی ، عربی سرود ۴.۶ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۴۹۴ ۴۴۴