۲۷ تیر ۱۳۹۷

۲۷ تیر ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ضربان قلب سلطانی شور ۵.۸ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۶۳۶۷ ۳۰۰۳
۲ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ مجنونم و اختیار من با ساقی ست شور ۲.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۲۶۲۴ ۲۱۲۹
۳ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ قبله قلبم کربلای تو واحد ۳.۸ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۹۴۴ ۱۹۶۵
۴ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ دوباره هواتو کردم شور ۶.۱ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۴۸۷۶ ۲۸۵۷