۲۷ تیر ۱۳۹۷

۲۷ تیر ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ضربان قلب سلطانی شور ۵.۸ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۴۷۲۹ ۲۳۲۵
۲ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ مجنونم و اختیار من با ساقی ست شور ۲.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۲۳۸۶ ۱۷۹۴
۳ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ قبله قلبم کربلای تو واحد ۳.۸ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۵۹۴ ۱۶۱۳
۴ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ دوباره هواتو کردم شور ۶.۱ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۳۴۵۱ ۲۲۴۹