گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج محمد باقر منصوری، ۴ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ سن گور نجه مظلومیدون نوحه ۶.۵ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۱۲۴۴۷ ۴۳۸۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ سیدی یا حسین انت شفیع الامم نوحه ۵.۵ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۵۹۳۱ ۳۳۴۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای دشت کربلانون زیبا نگاری لای لای نوحه ۸.۳ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۹۵۵۷ ۴۲۲۷
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ سلام اولا اوزونه گوز یاشی آخیان بالیا روضه ۱۲.۵ ۱۳:۱۱ ۰ ۰ ۷۶۵۷ ۳۵۳۹