شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ به علی دستامو ول نکن زمینه ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۱۴۴۶ ۸۴۳
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ ممنونم از نگات ثارالله شور ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۲۹۶۷ ۱۷۰۴