شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ به علی دستامو ول نکن زمینه ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۲۵۳ ۳۱۰
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ ممنونم از نگات ثارالله شور ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۵۵۰ ۵۰۳