شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ یا رب گرفتارم عبد گنهکارم مناجات ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۲۴۱۱ ۸۵۶
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ این همه راه دویدم ز پی دلدارم روضه ۴.۴ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۱۸۰۲ ۸۴۰
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ یه خواهر یه معشوق دو تا کربلایی زمینه ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۴۵۵ ۱۹۶۲