میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ تو همون خورشیدی که از پشت ابرا اومدی سرود ۴.۱ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۳۵۸ ۳۲۴
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ خیلی بهت میاد سروری و دلیری سرود ۲.۳ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۲۲۲ ۳۱۳
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ بارون نم نم داره می باره دوباره سرود ۴.۱ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۳۲۳ ۳۱۰
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ یا حسن یا حسن من زندگیمو بیمه کرده سرود ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۲۴۳ ۳۲۸