شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ یادم مونده حتی این نفس آخر شور ۵ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۳۱۶۸ ۳۱۳۰
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ زینب غمکش و مضطر من واحد ۷.۱ ۷:۲۴ ۰ ۰ ۱۵۹۸ ۱۹۹۱
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ ای وای رسیده لحظه های آخر واحد ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۵۰۱ ۱۸۱۰
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ حسین بعد تو چه کشیده زینب شور ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۱۷۰ ۲۹۷۷
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ خداحافظ الا ای بی وفا دنیا شور ۴.۲ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۳۲۰۶ ۲۷۴۶