شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ بازم از غم تو قلبم روضه خونه زمینه ۸ ۸:۲۱ ۰ ۰ ۳۱۸۱ ۱۵۸۲
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ به دام غم تو صیدم و صیادی شور ۵.۷ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۳۵۸۹ ۲۰۹۵
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ بسم رب الجنون واحد ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۹۶۴ ۱۴۹۱
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ شیعیان حیدریم و خاک پای زینبیم شعرخوانی ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۱۱۴۴ ۸۷۷
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ بانو سر سفرت می زنم زانو شور ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۴۴۲۶ ۲۱۳۹