شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ نام زینب می برم حالم پریشان می شود روضه ۶.۸ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۳۹۳۵ ۱۳۲۶
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ به مدینه خبر سوختنش نبرید روضه ۸.۳ ۸:۴۴ ۰ ۰ ۱۳۹۹ ۱۰۱۳
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ چقدر دلتنگم پر زخمت بالم زمینه ۸.۷ ۹:۱۵ ۰ ۰ ۳۶۴۲ ۲۲۶۰
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ بادهای کربلا خاکسترش را پس دهید واحد ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۲۰۹۵ ۱۴۷۹
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ عهد ما روز ازل بسته با خون حسین واحد ۶.۴ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۲۲۶۱ ۱۴۶۹
۶ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست شور ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۵۲۲۴ ۲۱۸۸