گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۵۳ قطعه، ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ اگر تو آه کشی خشک و تر نمی ماند مناجات ۶.۳ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۲۶۲ ۴۹۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ در دلش درد بی دوا عمه روضه ۸.۴ ۸:۴۷ ۰ ۰ ۵۱۰ ۴۴۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ برادر درست می بینه چشم من یا که تاره روضه ۵.۸ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۴۶۴ ۴۱۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ دوباره دل پریشانم زمینه ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۸۸۹ ۵۵۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ دارم غبار می بینم زمینه ۹.۷ ۱۰:۱۷ ۰ ۰ ۶۴۷ ۶۲۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ با هر مصیبت و بلا ابک للحسین واحد ۴.۳ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۸۹ ۴۱۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ عالم بدون تو تماشایی ندارد مناجات ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۷۸ ۳۱۳
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ بر جسم و بر روحم عذابی تام دادند روضه ۵.۱ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۶۳ ۲۹۰
۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ خواب دیدم عمو اباالفضلم روضه ۳.۹ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۴۶۲ ۳۴۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بابایی به جز سنگ تو صحرا بالش ندارم روضه ۵.۷ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۶۲۴ ۴۳۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ می دونی که یه ماهه از حال تو بی خبر بودم زمینه ۸.۳ ۸:۴۴ ۰ ۰ ۴۹۳ ۴۰۷
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ انسیه حسنا حانیه حورا رقیه واحد ۲.۳ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۵۳۹ ۴۲۹
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ عمری گریستید و غمت ناشنیده ماند مناجات ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۰۱ ۲۶۸
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر که دنبال تو اوج سحرش بیشتر است روضه ۹.۲ ۹:۴۴ ۰ ۰ ۱۶۰ ۲۶۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین جان آخه من مگه خواهریتو نکردم روضه ۴.۶ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۳۱۵ ۳۱۴
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ نگام کن چشام بارونه زمینه ۹.۷ ۱۰:۱۷ ۰ ۰ ۳۸۲ ۳۵۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ دلم با شما نیست اما جدا نیست مناجات ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۹۶ ۲۶۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ با عمه گفت کشت مرا سوز این نفس روضه ۷.۸ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۱۶۹ ۲۶۷
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ عموجون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم روضه ۴.۳ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۲۸۲ ۲۷۵
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ یادگار برادرم من سپردم به خواهرم زمینه ۴ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۳۲۱ ۳۵۴
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ طاقت بیاور ای عمو دارم می آیم واحد ۴ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۴۷۹ ۳۸۵
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ دیدنی می شد اگر یار می آمد امشب مناجات ۶.۵ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۲۷۳ ۲۷۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ به سرش فکر به میدان بروم زد قاسم روضه ۶.۱ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۲۱۷ ۲۵۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ کجایی صدات از کجا داره میاد عموجون روضه ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۳۰۳ ۲۹۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ نوجوانم بعد اکبر داغمو کامل نکن زمینه ۱۱.۳ ۱۱:۵۹ ۰ ۰ ۳۴۹ ۳۷۶
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ عطر تو زینت فضای روضه ها مهدی بیا مناجات ۴.۶ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۴۳۰ ۲۶۰
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ با سینه ای گرم از شکایت حرف دارم روضه ۱۲.۸ ۱۳:۳۷ ۰ ۰ ۲۰۷ ۲۵۷
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ لالایی بخواب روی دستم علی جون روضه ۸.۱ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۳۱۷ ۳۰۰
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای طفل رباب لالایی زمینه ۸.۹ ۹:۲۳ ۰ ۰ ۶۲۵ ۴۷۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بر نفس خود دچارم یابن الحسن اغثنی مناجات ۳.۷ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۳۱۷ ۲۷۶
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ خواست با دستش ببندد پلک اکبر را نشد روضه ۳.۶ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۹۹ ۲۶۱
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ بالای نعش تو پسرم می خورم زمین روضه ۲.۸ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۳ ۲۶۹
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ علی جان خودم رو با زانو تا اینجا کشوندم زمینه ۶ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۴۸۲ ۳۵۵
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ داری میری بابا برو آروم برو زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۵۷۲ ۳۹۰
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ آقا نگاهم مانده بر در تا بیایی مناجات ۲.۴ ۲:۱۵ ۰ ۰ ۴۴۱ ۲۷۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید روضه ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۹۶ ۲۷۲
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ علمدار بزار باز لوای حرم رو دوشت روضه ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۲۵۰ ۲۶۷
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ حرم آتیش و دلم آتیشه زمینه ۸.۵ ۸:۵۵ ۰ ۰ ۵۴۹ ۳۷۸
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ اگر شبی ز جمالش نقاب بردارد واحد ۳.۲ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۲۱۵ ۳۱۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ دل من جز تو نبوده است گرفتار کسی مناجات ۵.۷ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۹۰ ۲۸۵
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ عمو آب دارم می شنوم ناله ها رو روضه ۶ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۲۱۹ ۲۸۱
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ کجاست مشک پر از تیرت زمینه ۸.۲ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۳۲۳ ۳۴۹
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ چشمم از اشک پر و مشک من از آب تهی‌ ست واحد ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۴۰۰ ۳۷۲
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ به بزم ماتم جدت بیا اباصالح مناجات ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۳۰ ۲۶۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ وای اگر امشب این دشت به فردا برسد روضه ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۲۲۷ ۲۷۲
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین جان چرا حرف رفتن اومد رو لب تو روضه ۶.۱ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۲۵۸ ۲۷۶
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای داد از این دنیا زمینه ۹ ۹:۲۸ ۰ ۰ ۳۵۱ ۳۷۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای بر تو هر رسول مکرم گریسته واحد ۲.۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۱۲۳ ۲۸۸
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ تا کی غریبانه در این کنعان بمانم مناجات ۴.۷ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۹۹۷ ۳۶۳
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بگو که خیمه از آن شعله های سرکش سوخت روضه ۷.۵ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۱۴۹ ۲۵۶
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ خدایا پریشونه زینب دلش خونه زینب روضه ۴.۷ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۲۵۷ ۳۰۱
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ صدای مادرای داغ دیده زمینه ۸.۵ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۴۴۲ ۴۴۴
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ شمع هستم در عزای تو برای من بس است واحد ۳.۸ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۳۲۴ ۳۵۴