گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۵۳ قطعه، ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ اگر تو آه کشی خشک و تر نمی ماند مناجات ۶.۳ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۱۲۷ ۴۰۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ در دلش درد بی دوا عمه روضه ۸.۴ ۸:۴۷ ۰ ۰ ۴۸۴ ۳۷۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ برادر درست می بینه چشم من یا که تاره روضه ۵.۸ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۴۳۲ ۳۴۷
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ دوباره دل پریشانم زمینه ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۸۴۷ ۴۶۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ دارم غبار می بینم زمینه ۹.۷ ۱۰:۱۷ ۰ ۰ ۶۱۰ ۵۳۸
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ با هر مصیبت و بلا ابک للحسین واحد ۴.۳ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۶۲ ۳۴۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ عالم بدون تو تماشایی ندارد مناجات ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۳۴ ۲۴۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ بر جسم و بر روحم عذابی تام دادند روضه ۵.۱ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۲۹ ۲۲۴
۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ خواب دیدم عمو اباالفضلم روضه ۳.۹ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۴۲۸ ۲۷۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بابایی به جز سنگ تو صحرا بالش ندارم روضه ۵.۷ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۴۶۱ ۳۵۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ می دونی که یه ماهه از حال تو بی خبر بودم زمینه ۸.۳ ۸:۴۴ ۰ ۰ ۴۳۶ ۳۳۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ انسیه حسنا حانیه حورا رقیه واحد ۲.۳ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۴۹۸ ۳۵۹
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ عمری گریستید و غمت ناشنیده ماند مناجات ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۸۳ ۲۰۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر که دنبال تو اوج سحرش بیشتر است روضه ۹.۲ ۹:۴۴ ۰ ۰ ۱۴۵ ۲۰۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین جان آخه من مگه خواهریتو نکردم روضه ۴.۶ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۲۴۲ ۲۵۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ نگام کن چشام بارونه زمینه ۹.۷ ۱۰:۱۷ ۰ ۰ ۳۳۶ ۲۷۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ دلم با شما نیست اما جدا نیست مناجات ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۷۶ ۲۰۳
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ با عمه گفت کشت مرا سوز این نفس روضه ۷.۸ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۱۶۳ ۲۰۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ عموجون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم روضه ۴.۳ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۲۵۰ ۲۰۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ یادگار برادرم من سپردم به خواهرم زمینه ۴ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۲۹۸ ۲۷۹
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ طاقت بیاور ای عمو دارم می آیم واحد ۴ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۴۵۹ ۳۲۲
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ دیدنی می شد اگر یار می آمد امشب مناجات ۶.۵ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۲۰۷ ۲۱۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ به سرش فکر به میدان بروم زد قاسم روضه ۶.۱ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۱۹۳ ۱۹۸
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ کجایی صدات از کجا داره میاد عموجون روضه ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۲۸۵ ۲۲۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ نوجوانم بعد اکبر داغمو کامل نکن زمینه ۱۱.۳ ۱۱:۵۹ ۰ ۰ ۳۲۰ ۳۰۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ عطر تو زینت فضای روضه ها مهدی بیا مناجات ۴.۶ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۸ ۱۸۳
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ با سینه ای گرم از شکایت حرف دارم روضه ۱۲.۸ ۱۳:۳۷ ۰ ۰ ۱۸۰ ۱۹۵
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ لالایی بخواب روی دستم علی جون روضه ۸.۱ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۳۰۷ ۲۳۹
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای طفل رباب لالایی زمینه ۸.۹ ۹:۲۳ ۰ ۰ ۵۶۱ ۳۶۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بر نفس خود دچارم یابن الحسن اغثنی مناجات ۳.۷ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۲۹۳ ۲۱۱
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ خواست با دستش ببندد پلک اکبر را نشد روضه ۳.۶ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۷۳ ۱۹۹
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ بالای نعش تو پسرم می خورم زمین روضه ۲.۸ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۲۶۵ ۲۰۶
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ علی جان خودم رو با زانو تا اینجا کشوندم زمینه ۶ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۴۵۷ ۲۹۵
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ داری میری بابا برو آروم برو زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۴۹۲ ۲۹۲
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ آقا نگاهم مانده بر در تا بیایی مناجات ۲.۴ ۲:۱۵ ۰ ۰ ۳۸۵ ۲۱۹
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید روضه ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۷۳ ۲۱۴
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ علمدار بزار باز لوای حرم رو دوشت روضه ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۲۳۱ ۲۱۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ حرم آتیش و دلم آتیشه زمینه ۸.۵ ۸:۵۵ ۰ ۰ ۴۲۸ ۲۹۰
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ اگر شبی ز جمالش نقاب بردارد واحد ۳.۲ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۱۹۱ ۲۴۶
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ دل من جز تو نبوده است گرفتار کسی مناجات ۵.۷ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۷۲ ۲۲۵
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ عمو آب دارم می شنوم ناله ها رو روضه ۶ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۲۰۱ ۲۲۲
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ کجاست مشک پر از تیرت زمینه ۸.۲ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۳۰۲ ۲۷۸
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ چشمم از اشک پر و مشک من از آب تهی‌ ست واحد ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۳۵۵ ۳۰۸
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ به بزم ماتم جدت بیا اباصالح مناجات ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۲۱ ۲۰۷
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ وای اگر امشب این دشت به فردا برسد روضه ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۲۱۷ ۲۱۶
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین جان چرا حرف رفتن اومد رو لب تو روضه ۶.۱ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۵
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای داد از این دنیا زمینه ۹ ۹:۲۸ ۰ ۰ ۳۳۳ ۲۹۸
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای بر تو هر رسول مکرم گریسته واحد ۲.۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۱۱۴ ۲۲۵
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ تا کی غریبانه در این کنعان بمانم مناجات ۴.۷ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۹۷۶ ۳۰۸
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بگو که خیمه از آن شعله های سرکش سوخت روضه ۷.۵ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۴ ۱۹۴
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ خدایا پریشونه زینب دلش خونه زینب روضه ۴.۷ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۲۲۶ ۲۳۶
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ صدای مادرای داغ دیده زمینه ۸.۵ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۴۱۰ ۳۷۳
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ شمع هستم در عزای تو برای من بس است واحد ۳.۸ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۲۶۰ ۲۸۳