گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۵۳ قطعه، ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ اگر تو آه کشی خشک و تر نمی ماند مناجات ۶.۳ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۳۱۴ ۵۶۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ در دلش درد بی دوا عمه روضه ۸.۴ ۸:۴۷ ۰ ۰ ۵۴۰ ۵۰۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ برادر درست می بینه چشم من یا که تاره روضه ۵.۸ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۴۹۰ ۴۸۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ دوباره دل پریشانم زمینه ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۹۲۹ ۶۳۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ دارم غبار می بینم زمینه ۹.۷ ۱۰:۱۷ ۰ ۰ ۶۷۹ ۶۹۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ با هر مصیبت و بلا ابک للحسین واحد ۴.۳ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۴۱۳ ۴۸۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ عالم بدون تو تماشایی ندارد مناجات ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۳۱۸ ۳۷۸
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ بر جسم و بر روحم عذابی تام دادند روضه ۵.۱ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۸۰ ۳۶۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ خواب دیدم عمو اباالفضلم روضه ۳.۹ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۴۹۰ ۴۲۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بابایی به جز سنگ تو صحرا بالش ندارم روضه ۵.۷ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۶۶۶ ۵۰۰
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ می دونی که یه ماهه از حال تو بی خبر بودم زمینه ۸.۳ ۸:۴۴ ۰ ۰ ۵۲۱ ۴۷۷
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ انسیه حسنا حانیه حورا رقیه واحد ۲.۳ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۵۶۰ ۴۹۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ عمری گریستید و غمت ناشنیده ماند مناجات ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۲۷ ۳۴۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر که دنبال تو اوج سحرش بیشتر است روضه ۹.۲ ۹:۴۴ ۰ ۰ ۱۷۹ ۳۳۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین جان آخه من مگه خواهریتو نکردم روضه ۴.۶ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۳۲۸ ۳۸۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ نگام کن چشام بارونه زمینه ۹.۷ ۱۰:۱۷ ۰ ۰ ۳۹۲ ۴۲۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ دلم با شما نیست اما جدا نیست مناجات ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۲۲ ۳۳۴
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ با عمه گفت کشت مرا سوز این نفس روضه ۷.۸ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۱۸۹ ۳۳۷
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ عموجون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم روضه ۴.۳ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۳۰۰ ۳۴۰
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ یادگار برادرم من سپردم به خواهرم زمینه ۴ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۳۴۷ ۴۲۴
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ طاقت بیاور ای عمو دارم می آیم واحد ۴ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۴۹۵ ۴۵۴
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ دیدنی می شد اگر یار می آمد امشب مناجات ۶.۵ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۳۱۶ ۳۴۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ به سرش فکر به میدان بروم زد قاسم روضه ۶.۱ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۲۳۳ ۳۲۴
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ کجایی صدات از کجا داره میاد عموجون روضه ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۳۱۵ ۳۶۶
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ نوجوانم بعد اکبر داغمو کامل نکن زمینه ۱۱.۳ ۱۱:۵۹ ۰ ۰ ۴۳۳ ۴۴۷
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ عطر تو زینت فضای روضه ها مهدی بیا مناجات ۴.۶ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۴۷۷ ۳۲۹
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ با سینه ای گرم از شکایت حرف دارم روضه ۱۲.۸ ۱۳:۳۷ ۰ ۰ ۲۲۵ ۳۳۳
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ لالایی بخواب روی دستم علی جون روضه ۸.۱ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۳۴۰ ۳۷۲
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای طفل رباب لالایی زمینه ۸.۹ ۹:۲۳ ۰ ۰ ۶۷۲ ۵۵۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بر نفس خود دچارم یابن الحسن اغثنی مناجات ۳.۷ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۳۴۵ ۳۳۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ خواست با دستش ببندد پلک اکبر را نشد روضه ۳.۶ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۲۲۷ ۳۲۸
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ بالای نعش تو پسرم می خورم زمین روضه ۲.۸ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۳۰۷ ۳۳۹
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ علی جان خودم رو با زانو تا اینجا کشوندم زمینه ۶ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۵۱۱ ۴۲۲
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ داری میری بابا برو آروم برو زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۵۹۳ ۴۶۸
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ آقا نگاهم مانده بر در تا بیایی مناجات ۲.۴ ۲:۱۵ ۰ ۰ ۵۰۳ ۳۴۴
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید روضه ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۵۰ ۳۳۸
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ علمدار بزار باز لوای حرم رو دوشت روضه ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۲۶۷ ۳۳۹
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ حرم آتیش و دلم آتیشه زمینه ۸.۵ ۸:۵۵ ۰ ۰ ۵۸۱ ۴۴۱
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ اگر شبی ز جمالش نقاب بردارد واحد ۳.۲ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۲۲۴ ۳۸۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ دل من جز تو نبوده است گرفتار کسی مناجات ۵.۷ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۴۱۷ ۳۵۷
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ عمو آب دارم می شنوم ناله ها رو روضه ۶ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۲۳۳ ۳۴۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ کجاست مشک پر از تیرت زمینه ۸.۲ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۳۴۷ ۴۲۳
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ چشمم از اشک پر و مشک من از آب تهی‌ ست واحد ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۴۴۹ ۴۴۰
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ به بزم ماتم جدت بیا اباصالح مناجات ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۵۲ ۳۳۰
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ وای اگر امشب این دشت به فردا برسد روضه ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۲۴۴ ۳۴۳
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین جان چرا حرف رفتن اومد رو لب تو روضه ۶.۱ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۲۸۶ ۳۵۵
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای داد از این دنیا زمینه ۹ ۹:۲۸ ۰ ۰ ۳۹۸ ۴۴۸
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای بر تو هر رسول مکرم گریسته واحد ۲.۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۱۳۳ ۳۵۰
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ تا کی غریبانه در این کنعان بمانم مناجات ۴.۷ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۰۳۲ ۴۴۱
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بگو که خیمه از آن شعله های سرکش سوخت روضه ۷.۵ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۱۵۹ ۳۲۵
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ خدایا پریشونه زینب دلش خونه زینب روضه ۴.۷ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۲۷۲ ۳۷۲
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ صدای مادرای داغ دیده زمینه ۸.۵ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۴۸۹ ۵۱۵
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ شمع هستم در عزای تو برای من بس است واحد ۳.۸ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۳۳۴ ۴۱۹