وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۶

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۶ گل های گلدون من دیگه بویی نداره روضه ۸.۳ ۸:۴۱ ۰ ۰ ۶۲۴ ۱۹۷
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۶ دلگیرم از روزگار زمینه ۸.۷ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۱۰۷۹ ۶۵۱