شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ غم تو منو می کشه زهرا زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۱۶۵۳ ۱۰۳۰
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ همیشه بین الحرمینی بودم شور ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۲۰۲۰ ۱۴۱۰
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ آیینه ذات خدا مولا امیرالمؤمنین تک ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۴۷۲۱ ۱۵۱۹