شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ غم تو منو می کشه زهرا زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۱۵۱۰ ۹۳۵
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ همیشه بین الحرمینی بودم شور ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۱۷۴۶ ۱۲۵۸
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ آیینه ذات خدا مولا امیرالمؤمنین تک ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۴۵۷۹ ۱۴۲۰