ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ای برادر چه می کنی با خود روضه ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۲۰۱۵ ۱۱۵۷
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ با دست بی جونت گرفتی اشک ماها رو زمینه ۷.۹ ۸:۲۵ ۰ ۰ ۲۰۴۴ ۱۶۴۶
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ از تو بستر بلند شو حال زینب خرابه واحد ۵.۸ ۶:۰۹ ۰ ۰ ۱۶۸۳ ۱۲۸۰
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ اونی که یه عمره واسمون دعا می کنه شور ۳.۴ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۱۷۷۵ ۱۵۷۸
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ تو رو خدا پیشم بمون ای مادرم شور ۸.۵ ۹:۰۷ ۰ ۰ ۲۲۶۱ ۱۸۶۳