شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۰ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ بخون از تو چشمام تو شرمندگیمو روضه ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۳۴۳۹ ۱۱۵۴
۲ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ آرزوی پر زدن با من پرم با تو زمینه ۵.۹ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۱۰۲۱۹۳ ۲۳۱۷۴
۳ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ یه جورایی تحمل کردنش سخته برام زهرا زمینه ۶.۶ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۳۷۸۲ ۲۱۵۹
۴ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ کسی در سن هجده سالگی پهلو نمی گیرد واحد ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۲۶۹۲ ۱۴۷۹
۵ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ با این دل مجنونم بازم برات می خونم شور ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۳۱۳۱ ۲۰۹۰
۶ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ غیر تو حالم رو کسی نمی پرسه شور ۵ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۲۲۲۹ ۱۷۴۸