میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ تو الگوی نجابتی زینب | فارسی ، عربی سرود ۱۰.۵ ۱۱:۱۵ ۰ ۰ ۱۶۲۶ ۷۴۹
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ یا نسیم الفرح | عربی ، فارسی سرود ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۱۵۶۹ ۷۴۳
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ علی محو تماشاشه | فارسی ، عربی سرود ۷.۲ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۱۸۰۲ ۷۴۷